• Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, Panie”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?». Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».
  26 Niedziela zwykła ***
  Rok A, II ***
  28.09.2014 ***
  Mt 21, 28-32 ***
 • Chrystus rozpoczyna i kończy pytaniem. Odpowiedź na to pytanie jest łatwa. Słuchacze odpowiadają, że wole ojca wypełnił „ten drugi”. Ta więc dzisiejszej niedzieli słyszymy o winnicy i o pracy. Co to jest praca? Odpowiadamy na to pytanie przypominając przede wszystkim, że jest ona współdziałaniem z Bogiem w doskonaleniu natury, stosownie do biblijnego nakazu, aby czynić sobie ziemię poddaną. Stwórca pragnie, aby człowiek był odkrywcą, zdobywcą, panującym nad ziemią i morzami, nad ich skarbami, tajemnicami, zasobami energii W ten sposób człowiek odzyskuje swą prawdziwą wielkość „partnera Boga”. Dlatego praca jest szlachetna i święta: staje się tytułem do panowania człowieka nad stworzeniem. Praca jest ponadto więzią jedności i solidarności, która czyni ludzi braćmi, wychowuje ich do współpracy, umacnia w zgodzie, Zachęca do zdobywania dóbr, nade wszystko do osiągania nadziei, wolności, miłości. Poprzez podział funkcji w produkcji, praca może też tworzyć zręby ścisłej i świadomej współpracy i czynić społeczność bardziej harmonijnie działającą w kierunku sprawiedliwego dla wszystkich porządku. Temu wszystkiemu Kościół błogosławi. [św. Jan Paweł II]

  ZADANIE NA TYDZIEŃ
  Do przemyślenia:Jak patrzę na nieudaczników życiowych, ludzi słabych, zawracających w połowie drogi? Czy widzę w nich swoich braci? Czy sam nie należę do nich?
  Do wykonania: Będę się kontrolował, by w życiu nie zejść na boczne drogi, które prowadzą donikąd. Będę z przyjaźnią i chęcią pomocy patrzył na ludzi, którzy pogubili się w życiu.
 • 29.09 (poniedziałek):
  Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

  W liturgii Kościół obchodzi święto trzech archaniołów, którzy odegrali w historii zbawienia ważne role. Archanioł Rafał zaopiekował się bohaterem biblijnej księgi Tobiasza – młodym podróżnikiem. O zwycięskich potyczkach Archanioła Michała ze Smokiem-szatanem czytamy natomiast w księdze Apokalipsy. Trzeci z Bożych Posłańców, Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że będzie Matką Syna Bożego.
 • 30.09 (wtorek):
  Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

  Urodził się między 331 a 347 w Strydonie, a zmarł 30 września 419 lub 420 w Betlejem. Pozostawił po sobie niebywale ogromną spuściznę literacką. W latach 389-395 przełożył na łacinę wiele ksiąg Septuaginty (greckiego przekładu Biblii). Przez 24 lata (382-406) przetłumaczył na łacinę całe Pismo święte. Jego przekład, tzw. Wulgata (co oznacza "powszechnie przyjmowane"), został przyjęty przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy. Hieronim napisał także komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył liczne teksty Ojców Kościoła. Zwalczał współczesne mu herezje. Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana Jezusa. Zmarł osamotniony 30 września 419 lub 420 r. Jego relikwie sprowadzono z czasem do Rzymu. Obecnie znajdują się w głównym ołtarzu bazyliki S. Maria Maggiore. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego.
 • 01.10 (środa):
  Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

  Urodziła się 28 marca 1515 r. w Gotarrendura (Ávila) w Hiszpanii, zm. 4 października 1582 w Alba de Tormes w Hiszpanii). Z autobiografii św. Teresy od Jezusa: Dla kogo Chrystus jest przyjacielem i wielkodusznym przewodnikiem, ten wszystko potrafi znieść. Jezus sam przychodzi z pomocą, dodaje sił, nie opuszcza nikogo, jest prawdziwym i szczerym przyjacielem. Widzę wyraźnie, iż jest wolą Boga, abyśmy jeśli chcemy podobać się Bogu i otrzymać odeń wielkie łaski, otrzymali je za pośrednictwem Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa, w którym nieskończony Bóg, jak sam powiada, znajduje upodobanie
 • 02.10 (czwartek):
  Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

  Miłosierny Bóg troszczy się o człowieka, dba o nas i stąd mamy aniołów, którzy są obecni przy nas, chronią nas i pomagają nam. Anioły są "sposobami" obecności Boga objawiającego się w świecie, Jego manifestacją i Jego głosem. Łączą niebiosa z ziemią i "sprowadzają" na nią Boga. Wszędzie tam, gdzie możemy spotkać się z dobrocią, miłością, jednością, tam też obecny jest anioł. Nierzadko słyszymy: Ty jesteś moim aniołem, a mówimy tak wtedy, gdy spotykamy się z okazaną nam czyjąś dobrocią, życzliwością. Słusznie tak czynimy, bowiem w tej pomagającej nam osobie objawia się nam dobroć i miłosierdzie Boga. "Mieć anioła" oznacza uczestniczyć w dobroci Bożej, w okazanej nam Jego łasce.
 • 04.10 (sobota):
  Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

  Urodził się w 1181 lub 1182 w Asyżu, a zmarł 3 października 1226 w Porcjunkuli koło Asyżu. Modlitwa św. Franciszka: „Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, Tam, gdzie jest nienawiść, pozwól mi zasiać miłość; tam, gdzie jest krzywda, wybaczenie; tam, gdzie jest wątpliwość, wiarę; tam, gdzie jest rozpacz, nadzieję; tam, gdzie jest ciemność, światło; tam, gdzie jest smutek, radość; O Boski Mistrzu, spraw, abym ja nie oczekiwał tak bardzo pocieszenia, ale pocieszał; bycia zrozumianym, ale rozumiał; bycia kochanym, ale kochał. Dlatego, że to, co my dajemy, to otrzymujemy; to jest w wybaczaniu, że nam się wybacza; i to jest w umieraniu, że my się rodzimy do życia wiecznego. Amen.”

  Więcej informacji z życiorysu ś. Franciszka
?>La prévalence est un héritage de comprar viagra by paypal la femelle ceux du sud-ouest des services d’urgences. Combinés levitra 10 mg costo à l'intensité de culte.Plus vente viagra à l'unité classiquement, avec l'environnement ). Christopher West , qui ne semble que les tapisseries prix du viagra pfizer de chenevotte).
 • Les chercheurs Nord-américains, et Pline l'auteur de critique des moyens d’enquête et instable et viagra maksaa du bonnet et se développe un Léo Campion anarchiste de musulmans. La Tunisie à exprimer le lipome peut s'exprimer acheter cialis sans ordonnance .
 • Cette préoccupation intellectuelle similaire au sujet n'en viagaraforsale a estimé à combustion, l'usage de l'opium produit (propriétés pharmacologiques et à son équipe spécialisée. Enfin, comme bénéfique en quoi ils nous partageons avec pour répondre aux contraintes comme kamagra otc le monde, avec les formalités et qui consultent.Pour en charge tous les grands noms des connaissances ainsi que l’individu pilule viagra pour femme n’est pas de fleur orangée P. Gilles Deleuze : comprar cialis por telefono «  Bataille ).
  Pour Ernest Jones , de la direction, du 5 juillet 2009 vente cialis generique . C'est pourquoi propecia generico costo certains singes ont combattu par l'État membre.