Prośba o modlitwę
Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z którego nigdy nie powróci niewysłuchana.
św. Bernard z Clairvaux

Jeśli czujesz, że Ty sam lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy, jeśli problemy wydają Ci się nie do pokonania, jeśli doświadczasz cierpienia, samotności i opuszczenia - powierz się Matce Bożej Kozielskiej.
Jeśli Twoja modlitwa została wysłuchana, obdarzono Ciebie radością, jeśli wydarzyło się dobro w życiu Twoim i Twoich bliskich - nie zapomnij podziękować.

 • Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły
  VII Niedziela Wielkanocna ***
  WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE ***
  17.05.2015 ***
  Mk 16 15-20 ***
  Rok B ***
 • Świadectwo niezliczonych zwiastunów wiary poniosło orędzie Chrystusa poprzez wieki do wszystkich części świata. Jeszcze dzisiaj potrzeba wielkich wysiłków, aby rzeczywiście dotarło do wszystkich ludzi. Ale jednocześnie również chrześcijanie w krajach już chrześcijańskich są jak nigdy dotąd wezwani do uczynienia wszystkiego, aby wiara i wierność Chrystusowi u nich samych nie znikły, lecz aby zbudziły się do nowego życia. Cały tak zwany chrześcijański kontynent europejski potrzebuje dziś ponownej ewangelizacji. Kto przyjmuje Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystię, zobowiązuje ssie do pójścia za Chrystusem i dawania temu światu świadectwa całym swoim życiem, również zawodowym. [św. Jan Paweł II, Homilia 23 VI 1988].

  ZADANIE NA TYDZIEŃ
  Do przemyślenia:Jakie daję świadectwo swojej przynależności do Chrystusa? Czy nie wstydzę się swojej wiary?
  Do wykonania:Będę sobie często przypominał, że w tym miejscu gdzie mnie postawiła Opatrzność Boża mam być autentycznym świadkiem obecności Chrystusa w świecie współczesnym
 • 18.05 (poniedziałek):
  Wspomnienie bł. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera

  Urodziła się 18 maja 1631 w Podegrodziu, zm. 17 września 1701 w Górze Kalwarii) Syn Tomasza Papki - kowala i Zofii z Tacikowskich. Na chrzcie otrzymał imię Jan, które potem zmienił na Stanisław. Młody Papczyński wyróżniał się wielkim nabożeństwem do Boskiej Opatrzności, Męki Pańskiej, Najświętszego Sakramentu, Najświętszej Maryi Panny. Kształcił się w kolegiach jezuickich i pijarskich w Podolińcu, Jarosławiu, Lwowie i Rawie Mazowieckiej. Po ukończeniu nauki zdecydował się wstąpić do zakonu pijarów ze względu na maryjny charakter tego zgromadzenia. W 1656 r. złożył śluby zakonne, a w 1661 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako duszpasterz i wychowawca w Warszawie. Zrażony jednak panującą wśród zakonników tendencją do łagodzenia reguły w 1670 r. poprosił o zwolnienie ze ślubów i przystąpił do zakładania nowego dzieła apostolskiego. W 1671 r. przyjął biały habit na cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i założył pierwszą wspólnotę w Puszczy Korabiewickiej (później nazwanej Mariańską). Od tego momentu liczy się historię Zgromadzenia Księży Marianów. Beatyfikacja Stanisława Papczyńskiego odbyła się 16 września 2007 w Licheniu. Uroczystości przewodniczył kardynał Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.
 • 21.05 (czwartek):
  Wspomnienie św. Jana Nepomucenia, prezbitera i męczennika

  Jan urodził się w 1348 r. w Pomuku (późniejsza nazwa Nepomuk) koło czeskiej Pragi. W roku 1380 został wyświęcony na kapłana i otrzymał probostwo przy kościele św. Galla (Gawła) w Pradze. Równocześnie pełnił obowiązki notariusza przy arcybiskupie Janie Jenzensteinie. W roku 1381 studiował prawo na uniwersytecie w Pradze. W latach 1382-1387 studiował także w Padwie. W roku 1390 został archidiakonem i proboszczem w Zatoc (Saaz). Stąd jednak rychło arcybiskup Pragi powołał Jana na swojego wikariusza generalnego. Był to wielki zaszczyt, bowiem urząd ten dawał Janowi pierwsze miejsce po metropolicie w diecezji. Podczas trwającego sporu między Wacławem IV Luksemburczykiem a arcybiskupem Pragi Jan, będąc mediatorem, został uwięziony przez porywczego króla 20 marca 1393 r. i poddany torturom. Według relacji brał w nich udział sam król. Potem na pół żywego Jana zrzucono w nocy z mostu Karola IV do rzeki Wełtawy. Jan zginął, ponieważ odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej - królowej Zofii. Uważany jest za pierwszego męczennika tajemnicy spowiedzi. Ciało Męczennika znaleziono dopiero po pewnym czasie (17 kwietnia) i pochowano w kościele Świętego Krzyża, położonym blisko rzeki. Z czasem przeniesiono je do grobowca pod katedrą z napisem: Johannes de Pomuk.
 • 22.05 (piątek):
  Wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy

  Urodziła się około 1380 r. niedaleko Cascii (Umbria) jako jedyne dziecko. Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata. Wyszła za mąż za porywczego i brutalnego człowieka, kótry ostatecznie został zabity w porachunkach zwaśnionych rodów. Oddała sie wówczas wychowaniu dwóch synów, kórzy odziedziczyli charkter ojca. Prosiła wówczas Boga, by "ich raczej zabrał ze świata niż mieliby stać się zabójcami". Została wysłuchana i dwaj młodzieńcy zmarli podczas epidemii. Wstąpiła wówczas do zakonu augustianek i spełniała najprostsze posługi. Miała szczególne nabożeństwo do Bożej męki. Prosiła gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia. Na głowie utworzyła się bolesna rana, która zadawała jej duże cierpienia przez 15 lat. Prosiła Chrystusa, aby rana była ukryta. Rita odznaczała się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości, prostotą i kontemplacją. Jest patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych, opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw. W Polsce kult św. Rity jest bardzo żywy. Szczególnym jego miejscem jest klasztor sióstr augustianek w Krakowie, gdzie w kościele św. Katarzyny przechowywane są relikwie św. Rity.