• Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim

  Rok B, I ***
  III Niedziela zw. ***
  25.01.2015 ***
  Mk 1,14-20 ***
 • Słowa Jonasza osiągnęły skutek: „odwrócili się od swojego złego postępowania” i dlatego Pan nie zesłał zapowiedzianej kary. Oddalenie się od zła zostaje podyktowane przez strach przed karą. Jezus Chrystus natomiast wzywa do nawrócenia ze względu na bliskość Boga i Jego królestwa. Nawrócenie jest kluczowym momentem w życiu wewnętrznym każdego człowieka. Mówimy o nawróceniu, kiedy jest ono zasadniczym przełomem, który decyduje o zmianie kierunku życie i postępowania. Mówi się o nawróceniu pierwszym i drugim, a niekiedy także trzecim. Pierwsze oznacza oddalenie się od grzechów ciężkich, które są przeszkodą dla życia nadprzyrodzonego. Kolejne nawrócenia odnoszą się do dalszych etapów na drodze oddalania się od zła i zbliżania się do Boga. Nawrócenie pozostaje w ścisłym i organicznym związku z miłosierdziem Bożym: „Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoja miłość, która trwa od wieków . Nie wspominaj grzechów mej młodości, pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu zen względu na dobroć Twą, Panie” [św. Jan Paweł II, homilia, 24.I.1982]


  ZADANIE NA TYDZIEŃ
  Do przemyślenia:: Czy potrzebne mi jest nawrócenie w myśleniu i działaniu? Czy moje życie nie odbiega od zasad podanych przez Jezusa Chrystusa?
  Do wykonania: Każdemu człowiekowi potrzebne jest nawrócenie, mnie także. Będę o tym pamiętał.
 • 26.01 (poniedziałek):
  Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa.

  Tymoteusz był synem Euniki, która wraz z matką została nawrócona przez św. Pawła. Przyjął chrzest z rąk Apostoła Narodów, dlatego św. Paweł pisze o nim jako o swoim synu. Tymoteusz był często posyłany przez swojego nauczyciela w trudnych sprawach. Został wyznaczony na biskupa Efezu, który w tamtym czasie był metropolią w Małej Azji. Św. Paweł często zabierał go ze sobą do pomocy w posłudze apostolskiej. Razem także przebywali w więzieniu w Rzymie. Tytus pochodził z rodziny grecko-rzymskiej, która mieszkała w okolicy Antiochii Syryjskiej. Został ochrzczony przez św. Pawła przed tzw. soborem w Jerozolimie w 49 roku. Tytus towarzyszył mu w podróżach i podczas wspomnianego soboru. Był także wysyłany przez Apostoła Narodów na delikatne misje. Co ciekawe, św. Paweł poddał Tymoteusza, o którym była mowa wcześniej, obrzezaniu, by ułatwić mu pracę w środowisku żydowskim, a Tytusowi polecił tego nie robić, wiedząc, że będzie wykonywać swoją pracę wśród pogan. Około roku 63 św. Paweł ustanowił go biskupem gminy na Krecie.
 • 27.01 (wtorek):
  Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa.

  (ur. 13 kwietnia 1871 w Lugine koło Mariampola, zm. 27 stycznia 1927 w Kownie) – litewski duchowny, biskup wileński, odnowiciel i generał zakonu Marianów. 28 czerwca 1987 roku został beatyfikowany przez Jana Pawła II; uważany jest za jednego z patronów Litwy. Podejmowane są starania o kanonizację.
 • 28.01 (środa):
  Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

  Święty Tomasz urodził się w 1225 jako syn hrabiego Akwinu Landulfa. Odbył ogólne studia podstawowe w Neapolu i wstąpił tam w 1243, wbrew woli swojej rodziny do zakonu braci kaznodziejów. Po studiach w Paryżu i Kolonii u Alberta Wielkiego, podjął w 1252 nauczanie w Paryżu w dominikańskim ośrodku studiów. Jego zadaniem było objaśnianie Biblii i wygłaszanie wykładów na podstawie najczęściej używanego podręcznika dogmatyki, "Sentencji" Piotra Lombarda. W 1257 został przyjęty do korporacji Uniwersytetu w Paryżu, na którym nauczał do 1259 i w 1269-1272. W międzyczasie działał w Rzymie i w szkołach dominikanów w Italii. Od 1266 do 1273 Tomasz pracował nad swoim głównym dziełem "Summa theologiae", będącym spójnym ujęciem całości zagadnień teologii. W 1272 został powołany do Neapolu. W grudniu 1273 niespodziewanie przerwał pracę nad trzecią częścią "Summa theologiae". Powróciwszy do swojej celi po mszy świętej, na zapytania swoich przyjaciół odpowiedział tylko: "W porównaniu z tym, co zobaczyłem, wszystko co napisałem wydaje mi się niby plewy". Święty Tomasz umarł 7 marca 1274 w opactwie cystersów Fossa Nuova koło Neapolu w drodze na sobór powszechny do Lyonu. Jan XXII kanonizował go w 1323, a Pius V nadał mu w 1576 godność doktora Kościoła.
 • 31.01 (sobota):
  Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera

  Ur. 16 sierpnia 1815 roku w Becchi, zm. 31 stycznia 1888 roku w Turynie. Ks. Bosko należy do grona świętych, którzy na stałe weszli do historii Kościoła i świata. Zasłynął jako genialny wychowawca, „Ojciec i Nauczyciel” młodzieży, pisarz i publicysta, założyciel zgromadzeń zakonnych. Stworzył styl wychowania nazywany systemem prewencyjnym bądź uprzedzającym. „Przyrzekłem Bogu, że nawet moje ostatnie tchnienie będzie dla moich ubogich chłopców” - temu przyrzeczeniu Ksiądz Bosko pozostał wierny do końca swego życia. Odszedł do wieczności 31 stycznia 1888 roku w wieku 73 lat. Ostatnie polecenie skierowane tuż przed śmiercią do salezjanów dotyczyło tego, co stanowiło sens i posłanie jego życia: „Waszej trosce polecam wszystkie dzieła, jakie Bóg zechciał mi powierzyć (...); jednakże w sposób szczególny polecam wam troskę o młodzież biedną i opuszczoną, która zawsze stanowiła najdroższą cząstkę mego serca na ziemi". W 1929 roku Jan Bosko został beatyfikowany przez Piusa XI, a pięć lat później kanonizowany.
?>propecia online pharmacy lasix generic drug ventolin hfa discount coupon pentasa sur le comptoir dostinex sans recette methotrexate sur le comptoir clomiphene citrate tablets for sale bupropion 75 mg twice a day dapoxetine for sale uk buy adobe acrobat professional microsoft office student best price 2010 online adobe after effects cheap mac buy final cut pro x uk buy office 2011 for mac australia buy elements 6 mac
achat cialis générique venta viagra barcelona acheter cialis générique
viagra schweiz rezept viagra avec ordonnance achat cialis angleterre
achat viagra indien viagra günstig bestellen viagra le generique