Prośba o modlitwę
Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z którego nigdy nie powróci niewysłuchana.
św. Bernard z Clairvaux

Jeśli czujesz, że Ty sam lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy, jeśli problemy wydają Ci się nie do pokonania, jeśli doświadczasz cierpienia, samotności i opuszczenia - powierz się Matce Bożej Kozielskiej.
Jeśli Twoja modlitwa została wysłuchana, obdarzono Ciebie radością, jeśli wydarzyło się dobro w życiu Twoim i Twoich bliskich - nie zapomnij podziękować.

 • Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.
  XIII Niedziela Zw. ***
  Łk 9, 51-62 ***
  Rok C ***
 • Wszystkie spojrzenia wstecz są niebezpieczne dla tego, kto chce osiągnąć Królestwo niebieskie. Wymieńmy niektóre z nich. Kto zdecydował się iść za Chrystusem, od tego wymaga się dokładności w pracy, doskonałości we wszystkim. Jeśli Bogu można służyć tylko przez człowieka i jeśli z niedbałej pracy nikt nie ma pożytku, to jakie jest to poje pójcie za Chrystusem? Nie można orać i oglądać się za siebie. Jeśli swoje zadania wykonam dobrze, nie oglądam się za nimi, aby je policzyć, zmierzyć i zważyć. Może bowiem mi się zdarzyć, że w swoim zadowoleniu, wypływającym z wyników pracy, zapomnę o śledzeniu dalszych zadań i w ten sposób narażę się na niebezpieczeństwo słabej aktywności w działaniu. A oprócz tego spojrzenie do tyłu na dobrze wykonane czyny może przyczynić się do zbytniego zadowolenia i pychy. Raczej trzeba patrzeć do przodu, przed siebie, na to, czego jeszcze nie wykonaliśmy. To nas utrzyma w pokorze i bojaźni Bożej. Bóg bowiem tylko pokornym daje swoją łaskę, pysznym zaś się sprzeciwia (Prz 3,34). Wiele niebezpieczeństw czyha na nas w drodze za Chrystusem, ale bądźmy pewni, że szczere, pełne miłości spojrzenie na Niego, wszystkie je usunie z naszego życia.

  ZADANIE NA TYDZIEŃ
  Do przemyślenia: Człowiek szczególnego powołania powinien być człowiekiem wolnym. Jakie jest moje powołanie? Jak je realizuję? Czy moja wolność nie jest przez kogoś, lub przez coś ograniczona?
  Do wykonania: Będę modlił się i wspierał ludzi szczególnego powołania.
  • 27.06 (poniedziałek): Wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy
  • 28.06 (wtorek): Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
  • 29.06 (środa): Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
  • 02.07 (sobota): Wspomnienie NMP Tuchowskiej, Kodeńskiej oraz Licheńskiej
   W NASZEJ PARAFII
  • poniedziałe (27.06): Katolicka Poradnia Psychologiczna (18:00, salka)
  • środa (29.06): próba Scholi ŚWIATŁO (18:30, sala św. Józefa)
  • czwartek (30.06): różaniec w intencji misji (18:30, kaplica MB)
  • czwartek (30.06): spotkanie GALILEI (20:00, kawiarnia)