• Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”.
  XVI Niedziela Zwykła ***
  20.07.2014 ***
  Mt 13, 24 - 30 ***
 • Królestwo niebieskie nie jest dziełem człowieka, lecz darem miłości Bożej, która działa w sercu wiernych i prowadzi dzieje ludzkie ku ich ostatecznemu spełnieniu w wiecznej komunii z Panem. Przypowieść o chwaście rosnącym w pszenicy mówi przede wszystkim o zbawieniu Bożym, które jest już obecne i działa w świecie. Ale obok „synów królestwa” występują tu także wprowadzający niepokój „synowie Złego”. Dopiero u kresu dziejów siły zła zostaną zniszczone, a ten, kto przyjął królestwo już na zawsze pozostanie z Panem. Nauczaniu Jezusa o królestwie Bożym daje świadectwo Kościół Nowego Testamentu – wspólnota „prostaczków”, których Ojciec „uwolnił… spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna”. Wspólnota tych, którzy żyją w Chrystusie, idąc za Duchem Świętym drogą pokoju, którzy walczą, by nie ulec pokusie i wystrzegają się uczynków ciała, iż wiedzą, że „ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Kościół jest wspólnotą tych, którzy głoszą swym życiem i słowem orędzie Jezusa. bł Jan Paweł II

  ZADANIE NA TYDZIEŃ
  Do przemyślenia: Kto obsiewa moją myśl i moje serce? Jakim ziarnem zasiewam codziennie rolę serc ludzkich i jakie zbieram plony?
  Do wykonania: Będę cierpliwy w oczekiwaniu na plon moich poczynań. Chrystus czeka, ja też poczekam.
 • 22.07 (wtorek):
  Wspomnienie św. Marii Magdaleny

  Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali - "wieży ryb" nad Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów. Odtąd włącza się ona do grona Jego słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujących z Nim ludzi. Po raz drugi wspominają o niej Ewangeliści pisząc, że była ona obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty. Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony, przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołów i powiadomiła ich o tym. Potem sama wróciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik. Ona pierwsza powiedziała Apostołom, że Chrystus żyje
 • 23.07 (środa):
  Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

  Lata życia: 1303 - 1373 w Rzymie. Szwedzka zakonnica, matka ośmiorga dzieci, pisarka, teolog, założycielka Brygidek, tercjarka franciszkańska, święta Kościoła katolickiego i patronka Europy. Charakteryzując duchowość św. Brygidy, na pierwszym miejscu należałoby postawić ogromne bogactwo przeżyć duchowych oraz wielką pracowitość. Dni przepędzała na trzech czynnościach: studiowaniu, modlitwie i pisaniu. Studiowała szczególnie język łaciński, w którym spisywała swoje objawienia. Życie religijne koncentrowało się wokół modlitwy i wizytowania różnych kościołów oraz sanktuariów, a to w celu uczczenia świętych, zyskania odpustów i uproszenia łaski nawrócenia dla grzeszników. W modlitwie potrafiła trwać bardzo długo, przeżywając stany mistyczne, zwłaszcza w ważniejszych miejscach związanych z życiem Chrystusa, apostołów i innych świętych. Z modlitwą szła w parze pokuta, szczególnie praktykowana w piątki, dla uczczenia Męki Pańskiej. W żywotach tej świętej możemy spotkać opisy przeróżnych umartwień.
 • 24.07 (czwartek):
  Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

  Zwana również Kunegundą, ur. 5 marca 1234 w Ostrzyhomiu, a zm. 24 lipca 1292 w Starym Sączu. Była węgierską klaryską i dziewicą, córką króla Węgier Beli IV i Marii Laskariny, żona polskiego władcy, Bolesława V Wstydliwego.
 • 25.07 (piątek):
  Święto św. Jakuba Apostoła

  W Ewangelii nazywany „Starszym”, był synem Zebedeusza i bratem św. Jana Apostoła. Urodził się w Betsaidzie i wraz ze swym ojcem i bratem zajmował się łowieniem ryb. Należał do grupy Apostołów najbliższych Jezusowi, był świadkiem przemienienia Jezusa na górze Tabor i Jego modlitwy w Ogrójcu. Jest głównym patronem Hiszpanii i Portugalii. Dzień 25 lipca jest świętem ku jego czci.
 • 26.07 (sobota):
  Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP

  Kim byli przodkowie i rodzice Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa? Niestety, na ten temat mamy bardzo ograniczone wiadomości. Zgodnie z zapowiedziami proroków Starego Testamentu i obietnicą złożoną królowi Dawidowi przez Boga, przyjmujemy, że Pan Jezus pochodził z królewskiego rodu. Jego przyjście na świat wyprzedzały całe pokolenia szlachetnych przodków Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa, które z utęsknieniem i postawą pokornej służby, wyczekiwały i wypraszały Zbawiciela. Pięknie przypomina nam to nasza katolicka tradycja oraz teksty prywatnych objawień wielu świętych. Choć do wiary w prywatne objawienia, nawet te zatwierdzone przez Kościół, nie zmusza się katolików, jednak pobożne dusze mogą z nich czerpać wiele wspaniałych natchnień i, jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego, mogą one pomóc w "pełniejszym przeżywaniu" Objawienia Chrystusa. Zachęceni więc matczyną troską Kościoła, wczytajmy się w pochodzące z objawień opisy losów św. św. Joachima i Anny opisanych przez bł. Annę Katarzynę Emmerich.
?>buy access 2007 download order microsoft excel 2007 final cut pro 7 purchase buy mappoint 2009 canada buy microsoft office pro buy photoshop 7 uk best price autocad 2010 upgrade lightroom 3 upgrade best price price of windows 7 embedded purchase 2007 office product key online order ms office filemaker pro student discount adobe audition best buy buy coreldraw graphics suite 11 cheap home designer suite 9.0 purchase microsoft visio 2007 buy adobe cs4 production microsoft windows 7 home premium prices buy act 2011 cheapest windows 7 ultimate full buy movie factory cheapest microsoft office for mac should i buy windows 7 full or upgrade price of office 2013 for students buy acronis 2011 true image buy windows xp 64 bit professional discount adobe photoshop elements 6 purchase adobe contribute windows 7 buy cheap microsoft office price comparison